ZAKRES USŁUG

UDRAŻNIANIE Wycinarką łańcuchową z frezami przewodów kanalizacyjnych z korzeni, zanieczyszczeń tłuszczowych i osadów wapiennych od śr. 150 do 1600 m.
WYWÓZ Nieczysztości płynnych.
UTYLIZACJA Nieczystości płynnych.
UDRAŻNIANIE Kanalizacji - WUKO.
REMONTY Kanalizacji deszczowych oraz kanalizacji miejskich.
CZYSZCZENIE Mechaniczne wpustów ulicznych oraz przykanalników wieżą ciśnieniową podciśnieniową z automatycznym ich płukaniem.
DOZORY Stałe nad kanalizacją
MONITORING Monitorowanie i rejestracja na DVD technicznego stanu kanalizacji.
   
  *Posiadamy mechaniczną zamiatarkę do ulic.
  *Posiadamy zezwolenie na wywóz materiałów niebezpiecznych.
  kamera

Design by: Esi